KUSANAGI MAGAZINEに当社代表コラム『KUSANAGIでSoyCMSを動かしてみた!』が掲載されました。

株式会社シオラボ

株式会社シオラボはソフトウェア会社です。Webシステムの構築・運用・保守、オープンソースへの貢献、ホームページの制作、小中高生向けプログラミング教室の開催などをしています。 得意分野は Ruby, Ruby on Rails, MySQL, PostgreSQL, AWS, Azure, Heroku, Postfix, WordPress, ヤマハネットワーク, ラズパイ などです。